Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

em

anh sẽ ghi nhớ lại những kỉ niệm đẹp của chúng ta, điều đó sẽ giúp chúng ta mãi bên nhau....yêu em!